Close

Encara no ets usuari? Registra't ara i comença

lock and key

Identifica't al teu compte.

Account Login

Has oblidat la teva contrassenya?

Educació primària

En aquesta llarga etapa de sis anys (Cicles inicial, mitjà i superior) els objectius BÀSICS són:

  • La consolidació dels hàbits de l’estadi anterior i l’adquisició dels que faran possible una total autonomia acadèmica i personal.
  • L’aprofundiment en el coneixement de les matemàtiques, d’una manera lògica i progressiva, donant preferència a la comprensió abans que a la mecànica.
  • Des de la descoberta del barri i els seus indrets més significatius (carrers, places, establiments, mercat…)  fins a la consecució del coneixement social.
  • Assolida la mecànica de la lectura, se’n treballa la comprensió i es controla la velocitat lectora, instruments essencials per a l’estudi de les diferents matèries.
  • L’experimentació, la capacitat de formular hipòtesis i de constatar-les o rebutjar-les, la interpretació de dades dels aparells meteorològics preparen els treballs de laboratori que aniran guanyant importància.
  • El seguiment acurat i individualitzat del nostre alumnat, afavorint el seu desenvolupament a partir de les seves capacitats. En aquest sentit, disposem de professorat de reforç per cada Cicle.
  • L’assoliment d’unes habilitats bàsiques en relació a les TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació), tant a nivell de domini de programes com de les possibilitats que ofereixen com a eina d’aprenentatge.
  • L’obtenció d’uns coneixements i una responsabilitat que, al final de l’etapa, permeti acarar amb garantia els nous reptes de la Secundària.