Close

Encara no ets usuari? Registra't ara i comença

lock and key

Identifica't al teu compte.

Account Login

Has oblidat la teva contrassenya?

Departament Ubuntu

L’any 2007 la Cooperativa acorda la creació de l’actual Departament Ubuntu-Ciutadania global.

Per què Ubuntu?

Ubuntu és una paraula africana que no té traducció als nostres idiomes. És una manera d’expressar que allò que ens fa esdevenir persones és la xarxa de connexions que cada home i cada dona estableix amb la vida, la natura i la resta d’éssers humans.

És una manera d’entendre i de reconèixer la individualitat de la persona mitjançant la relació cooperativa que aquesta estableix amb la comunitat de la qual forma part i amb la natura que l’envolta.

 

Per què Ciutadania Global?

Perquè part de la nostra feina és preparar a l’alumnat per a exercir la seva ciutadania. I aquesta exigeix deures i responsabilitats. És una tasca constant (participació, construcció) que arriba a la seva plenitud a través del diàleg i la confrontació amb els problemes perquè al Segle XXI ja no podem parlar de problemes locals sense repercussió global, ni de problemes globals amb influència directa sobre allò local.

Així, el Departament Ubuntu -Ciutadania Global neix amb la voluntat de d’unificar i donar coherència als tres eixos transversals de l’escola:

  • La solidaritat: treballem per a que l’alumnat entengui que és feina de tots fer d’aquest món un lloc més just. Cal que aprenguin a compartir, a respectar, a entendre les diferències i, sobretot, treballem per a que desenvolupin una consciència crítica. Si en vols saber més, clica a comissió de solidaritat.
  • El medi ambient: vetllem perquè, a l’escola, les tres “R” tinguin un protagonisme especial. Un lloc on intentem  RECICLAR el material que utilitzem, on procurem REDUIR els residus producte de la nostra activitat diària  i on mirem de REUTILITZAR tot allò que podem tornar a fer servir. Veure comissió verda.
  • L’educació emocional i la gestió dialogada de conflictes: l’escola treballa activament per a que l’alumnat afronti amb més garanties els reptes que es plantegen en la vida quotidiana i augmentar el seu benestar personal i social.

 

Per això, des de totes les tutories es treballa per fomentar la intel·ligència emocional amb especial èmfasi en el treball cooperatiu i la creació de grup,  les habilitats comunicatives i la gestió i prevenció de conflictes.

A més oferim:

– Una matèria optativa a 1r d’ESO per a que l’alumnat que ho desitgi es formi com  a mediador/a escolar.

– Cursos bianuals gratuïts de gestió dialogada de conflictes per a les famílies.

– Un servei de mediació per a tota la comunitat educativa format per famílies, mestres i alumnes.

Si en vols saber més, clica a Gestió dialogada de conflictes.