Close

Encara no ets usuari? Registra't ara i comença

lock and key

Identifica't al teu compte.

Account Login

Has oblidat la teva contrassenya?

Servei de mediació

La mediació escolar és un mètode de gestió de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona imparcial i amb formació específica, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

La mediació escolar es basa en els principis següents:

a) La voluntarietat: les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta.

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.

 

Qui la pot demanar?

 • Alumnat (de Cicle superior i d’ESO).
 • Mestres, famílies  i qualsevol membre de la comunitat educativa.

Quan?

 • Quan tingueu un conflicte amb qualsevol persona de la comunitat escolar.
 • Com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar.
 • Com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.
 • Durant la tramitació d’un procediment sancionador.

Com?

 • Posant-te en contacte amb algú de l’equip de mediadors/es.
 • Enviant un mail amb les teves dades a l’adreça: sheila@escolaguinardo.cat
 • Disposem d’un equip de mediadors/es alumnes, pares i mares i mestres adequadament format, que treballa sota la coordinació i supervisió d’una persona especialista en la matèria.
 • Organitzem cada 2 anys un curs de gestió dialogada de conflictes adreçat a les famílies.
 • Mantenim reunions mensuals de formació continuada amb mestres i famílies mediadores.