Close

Encara no ets usuari? Registra't ara i comença

lock and key

Identifica't al teu compte.

Account Login

Has oblidat la teva contrassenya?

Projecte Educatiu de Centre

Projecte educatiu de centre

 

El Projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

És el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. Incorpora el caràcter propi del centre.

Serveix per orientar l’activitat educativa del centre i contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.

 

descarregar arxiu PDF: Projecte Educatiu de Centre

descarregar arxiu PDF: Pla de Convivència

descarregar arxiu PDF: Projecte lingüístic

descarregar arxiu PDF: Pla d’acció Tutorial

descarregar arxiu PDF: Normes d’Organització i Funcionament de centre

descarregar arxiu PDF: Pla d’atenció a la diversitat