Com treballem

som cooperativa
El Projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Podeu consultar-lo aquí, juntament amb tota la documentació associada.