Finalitzem el programa del Grup d’experimentació pel plurilingüisme

octubre 1, 2020

L’escola ha participat de forma notable en el programa GEP (Grup d’experimentació pel plurilingüisme), un programa destinat a promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE/CLIL); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinaris en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. La formació GEP es configura d’un curs introductori (2017-18) seguit d’un altre d’ampliació (2018-19) i un tercer de consolidació (2019-20).

Tot i que des de l’escola es realitzen converses amb auxiliars nadius, assignatures CLIL i ampliacions i reforços, amb aquest programa es vol el doble objectiu de millorar la qualitat de les classes impartides i millorar les competències comunicatives en llengua estrangera de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya. Tanmateix, es fomenta el treball cooperatiu i per projectes, que des de l’escola s’ha impulsat.

Un cop realitzada aquesta trajectòria, des del departament de llengües estrangeres, en particular, i l’escola, en general, veiem amb il·lusió aquesta millora, que anem incorporant a la totalitat dels cursos des de l’educació infantil fins a l’últim curs d’ESO i estem segurs que es veurà la millora en la competència comunicativa en llengua estrangera així com l’adquisició d’estratègies per l’aprenentatge autònom (aprendre a aprende), eines que seran de gran utilitat en el futur del nostre alumnat.