L’Escola Guinardó i el marc per al plurilingüisme

maig 22, 2019

El GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el que la nostra escola hi participa (2017-2020) rebent assessorament metodològic i formació de part del professorat.

El seu principal objectiu és aumentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat, que contribueixi a la seva capacitació per interactuar en un entorn global. Es desenvolupen projectes transversals des d’una concepció de l’aprenentatge globalitzadora, on el docent de matèria i especialista en llengua estrangera col·laboren, creant projectes per a la seva implementació a les classes.

En aquest curs 18-19, els alumnes de segon de l’ESO han realitzat les activitats plantejades de la unitat didàctica per a aquest curs, amb un grau d’implicació dels mateixos molt satisfactori. Els alumnes han practicat les destreses del reading, speaking i writing mentre feien les activitats.