Novetats procés de preinscripció

maig 8, 2020

Benvolgudes famílies,

El Departament d’educació ha publicat avui les noves instruccions sobre el procés de preinscripció i matrícula. Amb aquesta publicació, confirma les dates de la preinscripció, i avança les dates provisionals de la matrícula:

 Preinscripció:

  • Del dimecres 13 al divendres 22 de maig, de forma telemàtica
  • Del dimarts 19 al divendres 22 de maig, de forma presencial

Matrícula: del dilluns 13 al divendres 17 de juliol.

Per tal de reduir la presència de famílies als centres, tal i com indicava a la comunicació anterior, el Departament promou i recomana fer la preinscripció en suport informàtic, entre el 13 i el 22 de maig. Per portar-la a terme, s’activarà un aplicatiu al web “Estudiar a Catalunya” (encara no està actiu):

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

En aquest aplicatiu s’introduiran les dades que s’haurien d’omplir a la fitxa de sol·licitud de la preinscripció. Per si el necessiteu, el nostre codi de centre és el 08009971. Amb la preinscripció telemàtica s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre: un cop feta la preinscripció a l’aplicatiu, ens haureu d’enviar al nostre correu:

hola@escolaguinardo.cat

el resguard de la sol·licitud (que obtindreu després d’entrar les dades a l’aplicatiu) i la documentació necessària, ja sigui escanejada o fotografiada. Més endavant us direm quina és la documentació que ens haureu d’enviar, però si és com en anys anteriors, es tracta dels DNI del pare i la mare (i dels infants si el tenen o si són majors de 14 anys), del llibre de família, de la targeta sanitària, i d’aquella documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats: carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de disminució… Des de l’escola comprovarem la documentació i us contestarem el correu, justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància. I en aquest moment la preinscripció ja estarà feta. 

De manera excepcional, per als casos en  què  no  pugueu fer la presentació  telemàtica, organitzarem la presentació de sol·licituds a l’escola, entre el 19 i el 22 de maig, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta cita prèvia es gestionarà amb  una eina que el Departament posarà a disposició dels centres (i que en principi serà accessible des del web del centre i des del web del Departament), o bé per telèfon. De moment no tenim més informació del procés ni de l’aplicatiu de cita prèvia: quan el Departament ens doni més instruccions, us n’informarem, i també us comunicarem l’horari per demanar cita telefònicament.

Si opteu per fer la preinscripció presencialment, el Departament ens ha fet arribar algunes indicacions:

  • Només podrà venir una persona a fer la gestió
  • Haureu de portar la documentació per fotocopiar preparada, i la sol·licitud ja emplenada des de casa
  • Si teniu dades a omplir al centre, cal que porteu el vostre propi bolígraf
  • Es recomana que porteu mascareta i guants

Un cop el Departament ens comuniqui la gestió dels temes pendents, com l’accés a l’aplicatiu per fer les preinscripcions telemàtiques, o per demanar la cita prèvia, us informarem de com portar a terme el procés.

Salutacions,
Equip directiu