Som centre formador de referència de la Universitat de Barcelona

octubre 5, 2020

L’escola acull al llarg de l’any molts alumnes de diferents universitats que venen a fer les pràctiques dels seus graus de magisteri i màsters a la nostra escola. Entre 20 i 30 alumnes es formen cada any amb l’equip de mestres dels diferents cursos de l’escola. Aquest treball implica un tasca d’observació de l’activitat  docent que duem a terme els mestres de l’escola i una realització d’una unitat didàctica que faci referència als seus estudis del seu grau. Per tot aquest procés que duem a terme les universitats ens han fet arribar la satisfacció pel seguiment que reben els futurs mestres per part de tot el claustre de l’escola.

En aquest sentit, ens plau anunciar que hem estat escollits com a centre formador de referència de la Universitat de Barcelona (UB). Aquest fet ens anima a seguir treballant en la formació  dels nous mestres i a estar en contacte amb el món universitari i participar en projectes i altres estudis que poden ser d’interès per a la millora de la nostra pràctica docent.